Montáž měření a regulace

mereni-a-regulace

Montáž polní instrumentace, kabelových a trubkových rozvodů probíhá podle montážních technologických postupů, platných norem a případně dalších instruktážních dokumentů.

Hmotné dodávky polní instrumentace, řídícího systému, rozvaděčů a montážního materiálu jsou uskutečňovány zpravidla hromadně z firemního skladu na staveniště tak, aby riziko ztráty nebo poškození bylo minimální.

Používaný montážní materiál zaručuje dlouhodobou provozní spolehlivost montovaných prvků, i když jsou vystaveny nejtvrdším meteorologickým podmínkám. Montáž souborů komplexního řízení během řízených odstávek či oprav technologického zařízení obvykle podléhá sjednanému harmonogramu prací, aby cíl a dodržení termínu byl sledován a zabezpečen od samého počátku montáže.

 

Uvedení do provozu, odzkoušení, zaškolení

Po ukončení montáže nastane etapa prověření správnosti realizace oproti projektové dokumentaci a postupného spuštění měřících, ovládacích a dalších obvodů.

Tyto zkoušky jsou obvykle prováděny již v návaznosti na řídící systém. Následuje parametrizace okruhů, optimalizace regulačních procesů a testování chování systému v různých provozních stavech.

Zvláštní pozornost je věnována obvodům fyzikálně – chemického měření, která jsou obvykle uváděna do provozu za účasti servisního specialisty.

Nedílnou součástí této realizační etapy je zaškolení pracovníků provozovatele.

Další služby

rozvadece

Výroba rozvaděčů

Vyrábíme a montujeme na zakázku rozvaděče MaR a NN do 1000V.

Servis MaR a elektrozařízení

Provádíme servis MaR a elektrozařízení

Dodávky měření a regulace

Provádíme dodávky MaR a kompletací investičních celků.