Supervize a inženýrská činnost

rozvadece

Naše společnost nabízí supervize, tj. vedení a dohled nad realizacemi staveb, zejména mimo území ČR (komunikace v angličtině je samozřejmostí).

Námi nabízené činnosti v této oblasti se skládají z:

  • řízení montáží a uvádění do provozu
  • spolupráce při zpracování realizačního projektu s hlavním inženýrem projektu (zajišťování vyžádaných podkladů, řešení náhrad materiálů apod.)
  • spolupráce při zpracování dodavatelského harmonogramu projektu
  • zajišťování a kontrolování plnění závazků a povinností subdodavatelů vyplývajících ze subdodavatelských smluv
  • spolupráce při plnění závazků a protiplnění zákazníka vyplývající ze subdodavatelských smluv (předání pracoviště, zajištění vstupního školení bezpečnosti práce, seznámení se specifickými podmínkami pracoviště, povolení vstupů a vjezdů, zajištění trvalého vstupu pro zaměstnance subdodavatelů v době realizace díla do příslušných objektů závodu vč. vjezdu potřebné mechanizace, užívání vymezených vnitropodnikových komunikací, zdrojů energií, apod.)
  • spolupráce při převzetí stávajících zařízení od investora, které vyžadují provedení úprav nebo prostorové přemístění
    vedení montážních deníků a dokumentace kvality montáže řízené stavby

Naši pracovníci jsou denně přítomni v místě realizace projektu a účastní se při všech činnostech rozhodujících pro realizaci příslušných provozních souborů a stavebních objektů.

 

Další služby

elektroinstalace

Elektroinstalace do 1000V

Nabízíme kompletní elektromontážní práce do 1000V v průmyslových a komerčních objektech u nás i v zahraničí.

mereni-a-regulace

Montáž měření a regulace

Provádíme montáže měření a regulace technologických procesů a celků.

ridici-systemy

Řídicí systémy

Dodáváme řídicí systémy pro průmyslovou automatizaci.