Reference

Na trhu jsme již 28 let a máme zkušenosti s více než 900 projekty.
Níže lze nalézt vybrané realizace z posledních let.

Zde uvádíme přehled našich referencí 

2023

Připravujeme

2022

Připravujeme

2021

Připravujeme

2020

Připravujeme

2019

Chart Ferox – výroba rozvaděčů pro cisterny
ESAB VAMBERK – dodávka a montáž MaR pro povlakovací vany
Södra Cell Värö, Švédsko – montáž MaR na turbíně
Duo Cz – montáž frekvenčních měničů
Solární elektrárna Atacama – supervize montáže
Veolia Energie ČR – doplnění analyzátorů SiO2 a Na v Elektrárně Třebovice
BCH MCHZ Ostrava – Zvýšení flexibility destilace BUA na SA II – dodávka a montáž MaR
Hotel Sen, Senohraby – dodávka a instalace MaR pro VZT  a kotelnu
TŽ Kladno – Sochorová válcovna  elektromontážní práce na kompenzátorech
ŠKO-ENERGO Mladá Boleslav – elektro + MaR SNCR kotlů K80 a K90
CELSA Huta Ostrowiec – výroba rozvaděčů a úprava stávajících
Výroba rozvaděčů

2018

ŠKO-ENERGO Mladá Boleslav – elektromontáže MaR
Arcelor Mittal Ostrava – zvyšovací stanice výroba rozvaděčů, montáž MaR
CELSA Huta Ostrowiec – modernizace chladícího lože – výroba rozvaděčů
Prague The Style Outlets – výroba rozvaděčů
Veolia Průmyslové služby ČR – přemístění kogenerační jednotky – elektromontáže MaR
Veolia Energie ČR – výměníková stanice horkovodu – elektromontáže MaR 
LIDL Uherské Hradiště/Uherský Brod – výroba rozvaděčů
AVV Hjorring Dánsko – výměna ŘS a instrumentace, včetně kabeláže
HMZ Delivery – výroba rozvaděče a elektromontáže pro připojení CNC plazmového řezacího stroje
HYUNDAI Nošovice – modifikace ovládacích skříní lakovací linky
ALUPROGRESS Strakonice – sběr dat spotřeby kompresoru a množství dodávaného vzduchu
Elektrárna TEESSIDE Velká Británie – elektromontáže, montáž impulzního potrubí vč. svařování, supervize
Elektrárna MORUPULE Botswana – supervize

2017

Elektrárna Chvaletice – primární opatření B3 a B4
Chart Ferox – výroba rozvaděčů pro autocisterny
Arcelor Mittal Frýdek – Místek – MaR generátoru dusíku
Spalovna Malešice – montáž MaR
Lovochemie – montáž MaR pro kolejové háky
HM TESCO Karlovy Vary – výroba a montáž rozvaděčů
DAP VARTAN Švédsko – montáž MaR – turbína
Teplárna Brno – rozšíření řídicího systému
Schäfer – Sudex – montáž elektroinstalace
Varroc Lighting Systems  rozvaděče EPS 

2016

Business Centre Letiště Václava Havla  úprava stávajících rozvaděčů z důvodu rekonstrukce osvětlení
HM TESCO Nitra  úprava stávajících rozvaděčů z důsledku rozšíření prodejních ploch
Södra Cell Värö Švédsko  montáž MaR
Varroc Lighting Systems  výroba rozvaděče pro rozšíření výrobní haly
Bruntál – výroba rozvaděčových sestav 1500A pro výrobní halu
KARA/NOVEREN Dánsko  výměna řídicího systému parní turbíny a bypassu
RENOSYD Dánsko  výměna řídicího systému parní turbíny a bypassu
ADULARYA Turecko – stavba elektrárny YUNUS EMRE  supervize montáže a uvádění do provozu
ADULARYA Turecko – stavba elektrárny YUNUS EMRE  služby sitemanagera pro společnost ABB
Elektrárna Chvaletice – primární opatření B3 a B4
DAP VARTAN Švédsko  dodávka a montáž MaR – turbína
Arcelor Mittal Ostrava  montáž MaR – rekonstrukce retenčních nádrží
Arcelor Mittal Ostrava  montáž MaR – výtlačné a plnící vozy VKB11

2015

ČSM Stonava – úprava kotle K2 na degazační plyn
Arcelor Mittal Ostrava – montáž MaR – ohřívače větrů VP2
Arcelor Mittal Ostrava  montáž MaR – rekonstrukce retenčních nádrží
Arcelor Mittal Ostrava  montáž MaR – zásobník ložového popela
DAP VARTAN  dodávka a montáž MaR – turbína
Synthesia Pardubice – montáž MaR  rekonstrukce kotle K14
ČSA Karviná – elektro a MaR – doplnění chladící věže 4
ČSM Stonava  ekologizace kotle K1
ČSM Stonava  montáž MaR – DENOX K1 a K3
ADULARYA – stavba elektrárny YUNUS EMRE  supervize montáže a uvádění do provozu
ADULARYA – stavba elektrárny YUNUS EMRE  služby sitemanagera pro společnost ABB

2014

DALKIA – Teplárna ČSM Stonava – montáž MaR
HALLA VISTEON AUTOPAL Hluk, GN 700 – montáž MaR
OKK, Koksovna Svoboda, Ostrava– Benzolová pračka – montáž MaR
ČEZ, Elektrárna Ledvice – kabeláž k synchroniz. zařízení, změna zapojení rozvaděčů TCS na TG
DALKIA – Teplárna Ostrava – Třebovice – montáž MaR
Třinecké železárny – Třinec – Energetika – montáž impulsních trubek na kotli
Arcelor Mittal Ostrava – montáž MaR na ohřívačích větrů VP2
EC Kladno – montáž experimentálního měření na TG7
DALKIA – Teplárna Karviná – montáž kabeláže a MaR
ČEZ, Elektrárna Prunéřov – montáž MaR na blocích C, D, E
DUKOL Ostrava – montáž instrumentace a CS
Čistírna odpadních vod Karviná – montáž instrumentace
ADULARYA – stavba elektrárny YUNUS EMRE – supervize montáže a uvádění do provozu
ADULARYA – stavba elektrárny YUNUS EMRE – služby sitemanagera pro společnost ABB

2013

Dalkia – Teplárna ČSM Stonava, kotel K4 – montáž MaR
AP – Indikace chodu ventilátorů – montáž MaR
OKK, Koksovna Svoboda – optimalizace provozu hospodářství H2SO4, montáž MaR
Dukol Ostrava – montáž ŘS
ČEZ, ELE – kabeláž k ventilům, změna zapojení rozváděčů TCS – montáž SKŘ na TG
Dalkia – Teplárna ČSM Stonava – snížení SOx a MOx, montáž MaR

2012

ABB – ALPIQ Kladno – montáž MaR
DISAM RT – ČSM Stonava – měření množství odluhu
ELDAT – OKK, Koksovna Svoboda – hermetizace hrubé kondenzace, MaR
AUTEL – Dalkia Ostrava – zvyšovací stanice oběhu vody, MaR
AUTEL – ČEZ Elektrárna Prunéřov – montáž SKŘ na TG
KADAMO – AMO Ostrava – snížení amonných iontů v odpadních vodách, MaR
DISAM RT – Dalkia – rekonstrukce VS 50 Lazy, MaR

2011

ALPIQ Kladno – supervize montáže MaR
DISAM RT – ČSM Stonava  rekonstrukce výměníkové stanice, elektroodlučovače; MAR
ELDAT – Koksovna Svoboda – rekonstrukce turboodsávače, úpravy hermetizace, MaR
ELDAT – TŽ Třinec  lepička obložení, MaR
Chart Ferox – montáž měření a regulace na terminálech LNG
ABB – ČEZ Elektrárna Ledvice – montáž SKŘ TG
Chart Ferox – ISO kontejnery pro technické plyny – návrh a realizace elektrovýzbroje mob. zás.

2010

Terminály pro skladování a distribuci LCNG – dodávka a montáž řízení různých variant stanic
OKK, Koksovna Svoboda, Ostrava – rekonstrukce systému měření a regulace různých provozů koksovny